Cykl green eventów dla Sadyba Best Mall

  • promocja postaw pro-ekologicznych
  • zbiórka surowców wtórnych
  • warsztaty ekologiczno-artystyczne ( produkcja biżuterii ekologicznej, produkcja papieru czerpanego z surowców wtórnych, tworzenie recyklingowych zabawek i instrumentów, gra na instrumentach recyclingowych)
  • warsztaty zdrowej-ekologicznej kuchni
  • panele dyskusyjne z ekspertami z dziedziny ekologii